Thông Tin Học Bổng Bậc Thạc Sĩ Tại Phần Lan 2022

Thông Tin Học Bổng Bậc Thạc Sĩ Tại Phần Lan 2022 Phần Lan là quốc gia có nền giáo dục uy tín và chất lượng cao. Vì vậy, rất dễ hiểu khi hàng năm quốc gia này thu hút hàng ngàn sinh viên theo học từ khắp các nơi trên thế giới.

Picture1

Bắt đầu từ năm 2017, chính phủ Phần Lan đã ban hành chính sách thu học phí đối với sinh viên đến từ ngoài khối EU/EEA. Học phí của mỗi trường dao động trong khoảng từ 8000 EUR ~ 18 000 EUR cho một năm học. Tuy nhiên, các trường đại học ở Phần Lan trao tặng rất nhiều học bổng cho sinh viên tới từ ngoài khối EU/EEA. Điều này góp phần làm thị trường du học tại Phần Lan luôn sôi động chứ không hề bị đứng yên một chỗ. Trong bài viết này, Trawise sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin về học bổng của từng ngành học bậc thạc sĩ tại Phần Lan.

Lưu ý: Bài viết này chỉ viết về học bổng và ngành học của các trường thuộc hệ thống đại học nghiên cứu (University). Trawise sẽ viết một bài viết chi tiết khác dành cho các bạn muốn tìm hiểu học thạc sĩ tại các trường đại học khoa học ứng dụng (University of Applied Sciences).

1. Khối trường đại học Khoa học Ứng dụng

STT Trường Tên Tiếng Anh Học phí / năm Học bổng
1
Đại học KHƯD Arcada
Big Data Analytics
10 000 EURO
Early-bird: 4 000 EURO cho năm đầu
Media Management
International Business Management
11 000 EURO
Leadership for Nordic Healthcare
2
Đại học KHƯD Diak
Global Change and Community Development
6000 Euro
People-centred and Innovative Leadership in Health Services
3
Đại học KHƯD HAMK
Management In Sustainable Business (Part-time)
11700 Euro
2500 Euro
Sustainable Technologies
4
Đại học KHƯD Jyvaskyla (JAMK)
Cyber Security (Part-time)
9000 EURO
– Học bổng 50% cho năm đầu
– Học bổng 50% cho các năm tiếp theo
International Business Management (Part-time)
Artificial Intelligence and Data analytics (Part-time)
Sport Business Management
Sport and Exercise Physiotherapy (Online)
Professional Project Management (Part-time)
Full Stack Software Development (Part-time)
Digital Rehabilitation (Online)
5
Kajaani (KAMK)
International Business Management (Part-time)
10000 Euro
Early Bird 20%
Global Business Management (New 2022)
6
Đại học KHƯD Karelia
Healthcare
5500 Euro
Học bổng 50%
Social Services
Engineering
Natural Resources
Business Management and Leadership
7 Đại học KHƯD LAB International Business Management (online) 9000 EURO – Early bird 20%
– Học bổng 50%
8 Đại học KHƯD Lapland Digital Business Management 8000 EURO Học bổng 2000 EURO
9
Đại học KHƯD Laurea
Service Innovation and Design
10 000 EURO
15%
Global Health and Crisis Management
Leading Transformational Change
10
Đại học KHƯD Metropolia
Business Informatics, Master of Business Administration
11 000 EURO
– Early Bird 1500 EURO
– Học bổng 3000 EURO (chứng chỉ tiếng Phần)
Business Informatics, Master of Engineering
Industrial Management
Information Technology
Procurement
Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH), Master of Culture and Arts
12 000 EURO
Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH), Master of Social Services and/or Health Care
Health Business Management, Master of Business Administration
Health Business Management, Master of Engineering
Health Business Management, Master of Social Services and/or Health Care
Health Care Diagnostics
11
Đại học KHƯD Novia
Digital Business and Management
9000 EURO
Học bổng Early bird 50%, học bổng 50%
Service Design
Health Care and Social Services – online
Automation Technology
Industrial Management and Engineering
Maritime Management
Autonomous Maritime Operations
Natural Resources Management – Online
Structural Engineering (New 2022)
12
Đại học KHƯD Oulu (OAMK)
Education Entrepreneurship
10 000 EURO
– Early Bird 500 EURO
– Học bổng 2500 EURO
Printed Intelligence
Clinical Optometry
Data Analytics and Project Management
13
Đại học KHƯD SAMK
Maritime Management
9500 EURO
– Học bổng 50%
– Học bổng 1500 EURO (Chứng chỉ A2 tiếng Phần)
– Học bổng 3000 EURO (Chứng chỉ B1 tiếng Phần)
Welfare Technology
14 Đại học KHƯD Savonia Global Public Health 7500 Euro – Early bird 50% (đóng học phí trước ngày 31/8 với kỳ tuyển sinh mùa xuân & 31/12 với kỳ tuyển sinh mùa thu) hoặc Early bird 6000 Euro (nếu xác nhận chỗ học trước ngỳ 30/4 với kỳ tuyển sinh mùa Xuân và 31/10 với kỳ tuyển sinh mùa thu, đóng học phí trước ngày 31/8 với kỳ tuyển sinh mùa xuân & 31/12 với kỳ tuyển sinh mùa thu) – Học bổng 50%
15 Đại học KHƯD SeAMK International Business Management 8000 EURO – Học bổng Early bird 30% năm đầu
– Học bổng 30% cho năm tiếp theo
– Học bổng 1000 EURO (tiếng Phần)
16
Đại học KHƯD TAMK
Educational Leadership
10 800 EURO
– Early bird 1500 Euro
– Học bổng 25% – 50%
Community Work and Multicultural Development
International Business Management
Screenwriting – Updating
Risk Management and Circular Economy (Master of Engineering)
Risk Management and Circular Economy (Master of Natural Resources)
Risk Management and Circular Economy (Master of Business Administration)
17
Đại học KHƯD Tuas
Service Design
11 500 EURO
Học bổng 4000 EURO
Creative Design Management
Industrial Quality Management
18 Đại học KHƯD XAMK Rehabilitation 11500 EURO – Early Bird: 50% cho năm đầu, học bổng 2875 – 5750 EURO (dành cho năm đầu)
– Học bổng 5750 EURO (dành cho năm 2)
19
Đại học KHƯD VAMK
Project Management
8000 EURO
– Early Bird: 1500 EURO
– Học bổng 50%
– Học bổng 1000 EURO (chứng chỉ tiếng Phần)
Business Management

2. Khối trường đại học Nghiên cứu

STT Trường Tên TAnh Học phí / năm Học bổng
1
Aalto
Art and Design
15 000 EURO
– Học bổng 50% – 100%
– The incentive based scholarship 1500 EURO
– Finland Scholarship: 100% học phí + 5000 EURO nhà ở và phí sinh hoạt cho năm đầu
Business and Economics
Technology and Engineering
Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials) 8000 Học bổng 13500 EURO
ICT Innovation (EIT Digital Master School) 14000 ELTE: 10 000 EUR/năm + travel grant 1 000 EUR/năm
Security and Cloud Computing (SECCLO) (Erasmus Mundus) 9000 Học bổng Erasmus
Nordic Master DTU: 7500 EUR/semester
Chalmers: SEK 70 000/semester
Finland Scholarship: 100% học phí + 5000 EURO nhà ở và phí sinh hoạt cho năm đầu
Energy Storage (EIT InnoEnergy) 18000 5000; 18000
Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) (EIT InnoEnergy) 18000 5000; 18000
2 Abo Akademi Biosciences – Học bổng 50% – 100% (cho toàn khóa)
– Học bổng 50% (áp dụng cho học phí năm đầu)
– Finland Scholarship: 100% học phí + 5000 EURO nhà ở và phí sinh hoạt cho năm đầu
– Học bổng cho năm thứ 5
Mathematics, Physics, Chemistry and Geology
English Language and Literature
Advanced Practice Nursing
10 000 EURO
Teaching and Learning
Governance of Digitalization
International Law and Human Rights
Peace, Mediation and Conflict Research
Social Exclusion
Information Technology
12 000 EURO
Sustainable Chemical and Process Engineering
Biomedical Imaging
Nordic Master in Public Administration, Leadership and Digitalization 176 000 SEK
Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems (EDISS) 9000 EURO Học bổng Erasmus
3
Hanken
International Strategy and Sustainability
12 500 EURO
– Hanken Premium GBSN Scholarship: 100% + 8000 EUR/năm chi phí sinh hoạt
– Hanken Honors Scholarship (100% học phí cho 2 năm)
– Hanken Honors Second Year Scholarship (100% học phí năm 2 – hoàn thành 60 tín chỉ trong năm đầu + không registed as absent)
– Finland Scholarship (100% học phí năm nhất và 5000e chi phí sinh hoạt năm nhất)
Marketing
Humanitarian Logistics
Marketing and Management
Finance
Accounting
Governance and Commercial Law
Economics
Intellectual Property Law
4
Helsinki
CON­TEM­POR­ARY SO­CI­ET­IES
13 000 EURO
– Học bổng 50% – 100%
– Finland Scholarship: 100% học phí + 5000 EURO nhà ở và phí sinh hoạt cho năm đầu
ENG­LISH STUD­IES
EUROPEAN AND NORDIC STUD­IES
IN­TER­CUL­TURAL EN­COUN­TERS
GLOBAL POLIT­ICS AND COMMUNICATION
LIN­GUISTIC DI­VERSITY AND DIGITAL HU­MAN­IT­IES
RUS­SIAN STUD­IES
GEO­GRAPHY
ENVIRON­MENTAL CHANGE AND GLOBAL SUSTAINABILITY
URBAN STUD­IES AND PLAN­NING
15 000 EURO
GLOBAL GOVERNANCE LAW
IN­TER­NA­TIONAL BUSI­NESS LAW
AG­RI­CUL­TURAL SCIENCES
AT­MO­SPHERIC SCIENCES
CHEMISTRY AND MO­LECU­LAR SCIENCES
COM­PUTER SCIENCE
DATA SCIENCE
ECO­LOGY AND EVOL­U­TION­ARY BIOLOGY
GEO­LOGY AND GEO­PHYS­ICS
IN­TEG­RAT­IVE PLANT SCIENCES
MATERIALS RESEARCH
MATHEMATICS AND STAT­IST­ICS
PARTICLE PHYS­ICS AND AS­TRO­PHYS­ICAL SCIENCES
THE­OR­ET­ICAL AND COMPUTATIONAL METH­ODS
TRANS­LA­TIONAL MEDICINE
FOREST SCIENCES
FOOD SCIENCES
GE­NET­ICS AND MO­LECU­LAR BIOS­CIENCES
HU­MAN NU­TRI­TION AND FOOD-RE­LATED BE­HA­VIOUR
LIFE SCIENCE IN­FORM­AT­ICS
AG­RI­CUL­TURAL, ENVIRON­MENTAL AND RE­SOURCE ECO­NOM­ICS
CHANGING EDUCATION
18 000 EURO
MICRO­BIOLOGY AND MI­CRO­BIAL BIOTECHNOLOGY
PHAR­MA­CEUT­ICAL RESEARCH, DE­VEL­OP­MENT AND SAFETY
ECO­NOM­ICS
NEUROSCIENCE
5
Jyväskylä (JYU)
Cognitive Computing and Collective Intelligence
8000 EURO
– Học bổng 50% – 100%
– Finland Scholarship (100% học phí năm nhất, 5000 EURO chi phí sinh hoạt năm đầu), học bổng 100% năm 2 cho tất cả sinh viên có học bổng Finland Scholarship tiến hành nghiên cứu theo kế hoạch
– Học bổng của khoa Toán và Khoa học (Faculty of Mathematics and Science): 500 euros/tháng – chi phí sinh hoạt
Language, Globalization and Intercultural Communication
Information Systems
Psychology of Physical Activity, Health and Well-being
Responsible Management and Business of Sport
Corporate Environmental Management
10 000 EURO
Development, Education and International Cooperation (DEICO)
Banking and International Finance
Biology of Physical Activity
Digital Marketing and Corporate Communication
Educational Sciences
International Business and Entrepreneurship
Mathematics
12 000 EURO
Biological and Environmental Science
Nanoscience
Nuclear and Particle Physics
European Master in Radiation and its Effects on MicroElectronics and Photonics Technologies (RADMEP) 9000 EMJMD scholarships: 47000e hoặc 49000e năm đầu
MANUTECH SLEIGHT Graduate School scholarships: 5000e hoặc 8000e
BRMI scholarships: 1615e cho kỳ 2 và 1615e cho khóa luận
ERASMUS + Mobility: 200-250e/tháng cho kỳ 2 hoặc kỳ 4 ở Bỉ
Master Thesis allowances: 550-1200e ở Pháp
6
Lapland
Tourism, Culture and International Management
8 000 EURO
– Sinh viên khi nhập học tại trường đều nhận được học bổng theo tỉ lệ sau:
+ 1/4 số sinh viên được nhận sẽ được hỗ trợ 8000 EUR học phí (100%)
+ 1/4 số sinh viên được nhận sẽ được hỗ trợ 6400 EUR học phí (80%)
+ 2/4 số sinh viên được nhận sẽ được hỗ trợ 4800 EUR học phí (60%)
– Second year scholarships (100%) hoàn thành ít nhất 60 tín chỉ trong năm đầu
– Finland Scholarship: 8000 euros học phí (100%) + 5000 euros phí sinh hoạt
– International Talent ULapland scholarship: 6000 euros năm đầu (2000e phí sinh hoạt + phiếu thực tập 4000e), 15000 euro năm hai (7000e phí sinh hoạt + 8000e học phí hoàn thành ít nhất 60 tín chỉ). Ngoài ra sinh viên có thể tham gia Working on campus -project và nhận 1000e hỗ trợ
Northern Tourism
Arctic Art and Design
7
LUT
Business Analytics, Business Administration
13 500 EURO
Early bird 6000 euros cho năm đầu
FINLAND SCHOLARSHIP cho năm đầu: 100% + 5000 euros phí sinh hoạt
Học bổng 6000 euros cho năm thứ 2 (hoàn thành ít nhất 60 tín chỉ trong năm đầu)
International Business and Entrepreneurship
International Marketing Management
Strategic Finance and Analytics
Supply Management
Biorefineries
Chemical Engineering
Water Technology
Business Analytics, Engineering Science
Data-Centric Engineering
Technical Physics
Electrical Engineering
Electric Transportation Systems
Bioenergy Systems
Energy Conversion
Nuclear Engineering
Circular Economy
Sustainability Science and Solutions
Global Management of Innovation and Technology
Innovation and Logistics
Software Engineering and Digital Transformation
Software Product Management and Business
Mechanical Engineering
Industrial Design Engineering
Nordic Master’s Programme in Sustainable ICT Solutions of Tomorrow (double degree programme)
Erasmus Mundus Master’s Programme Software Engineers for Green Deal (triple degree programme) 9000 9000/year + travel and installation costs (€3000/year if resident in a partner country 4000 km or more from Espoo, Finland) + subsistence costs (maximum of 24 months) €1000/month
8
Oulu
Biochemistry
10 000 EURO
Học bổng 70% năm đầu, Học bổng 70% từ năm 2 (hoàn thành 60 tín chỉ)
Finland Scholarship (trừ ngành Digitalisation, Computing and Electronics)
Biomedical Engineering
Computer Science and Engineering
Digitalisation, Computing and Electronics
Environmental Engineering
Mineral Resources and Sustainable Mining
Epidemiology and Biomedical Data Science
Electronics
Software Engineering and Information Systems
Product and Project Management
Electronics and Communications Engineering
Wireless Communications Engineering
Business Analytics
12 000 EURO
Học bổng 70% năm đầu, Học bổng 70% từ năm 2 (hoàn thành 60 tín chỉ)
Chemistry of Sustainable Processes and Materials
Học bổng 70% từ năm 2 (hoàn thành 60 tín chỉ)
Finland Scholarship (trừ ngành Chemistry of Sustainable Processes and Materials)
Economics
Finance
Financial and Management Accounting
International Business Management
Marketing
Education and Globalisation
Học bổng 75% năm đầu, Học bổng 75% từ năm 2 (hoàn thành 60 tín chỉ)
Finland Scholarship (trừ ngành Intercultural Teacher Education)
Learning, Education and Technology
Intercultural Teacher Education (3 + 2 years)
Architecture 13 000 EURO Học bổng 70% từ năm 2 (hoàn thành 60 tín chỉ)
9
Tampere
Research and Innovation in Higher Education 6000 EURO Erasmus-mundus-scholarships
Comparative Social Policy and Welfare, Social Science Research
10 000 EURO
– Học bổng 100%
– Early bird: 50% năm đầu
– Finland Scholarship: 100% học phí + 5000 euros phí sinh hoạt cho năm đầu, năm 2 trường Tampere sẽ cấp thêm học bổng 100% học phí
– Sau năm đầu, học bổng 50% học phí nếu hoàn thành ít nhất 55 tín chỉ/Tampere University International Advancement Scholarship 1500 euros nếu hoàn thành ít nhất 60 tín chỉ hoặc tốt nghiệp đúng hạn (học bổng này có thể app nhiều lần)
Public and Global Health (no intake 2022)
Peace, Mediation and Conflict Research
Global and Transnational Sociology, Social Science Research
Public Policy Analysis, Social Science Research
Gender Studies, Social Science Research (no intake 2022)
Teaching, Learning and Media Education
Sustainable Architecture
12 000 EURO
Factory Automation and Robotics, Automation Engineering
Environmental Engineering
Engineering Materials Science
Photonics Technologies
Biomaterials and Tissue Engineering, Biomedical Sciences and Engineering
Biomedical Micro- and Nanodevices, Biomedical Sciences and Engineering
Health Technology and Informatics, Biomedical Sciences and Engineering
Biomedical Technology
Data Science, Computing Sciences
Human-Technology Interaction, Computing Sciences
Human-Technology Interaction, Computing Sciences (Technology)
Signal Processing and Machine Learning, Computing Sciences (Technology)
Software, Web & Cloud, Computing Science
Software, Web & Cloud, Computing Science (Technology)
Statistical Data Analytics, Computing Sciences
Power Electronics and Electromechanics, Electrical Engineering (technology
Smart Grids, Electrical Engineering (technology)
Wireless Communications and RF Systems, Electrical Engineering (technology)
Game Studies
Sustainable Digital Life
Communication Systems and Networks, Information Technology
Embedded systems, Information Technology
Information Security, Information Technology
Business and Technology, Industrial Engineering and Management (technology)
European and Global Politics, Leadership for Change
Governance for Sustainable Change, Leadership for Change
Sustainable Business Management, Leadership for Change
Safety Management and Engineering, Security and Safety Management
Security Governance, Security and Safety Management
Turku
Future Health and Technology (intake 2022 cancelled) 2000
Học bổng 100%
Học bổng 50%
Finland Scholarship: 100% học phí + 5000 € nhà ở và phí sinh hoạt cho năm đầu
Scholarships for outstanding performance: học bổng 50 – 100% học phí năm 2 (hoàn thành ít nhất 55 tín chỉ, điểm 3,0 hoặc cao hơn)
East Asian Studies 8000
Inequalities, Interventions and New Welfare State
10 000
Gender Studies
Human Neuroscience
Education and Learning
Global Innovation Management
Futures Studies
Molecular Biotechnology and Diagnostics
12 000
Drug Discovery and Development
Biomedical Imaging
Astronomy and Space Physics
Materials Chemistry
Materials Physics
Theoretical Physics
Chemistry of Drug Development
Evolutionary Biology
Molecular Systems Biology
Food Development
Cryptography
Smart Systems (MDP in Mechanical Engineering
Health Technology
Cyber Security
Digital Design
Digital Manufacturing
Data Analytics
Smart Systems (MDP in Information and Communication Technology)
Health Technology
Health Technology Materials
Materials of Energy Technology
Modern Industrial Materials
Software Engineering
European Languages, Cultures and Societies in Contact EC2U student fee: 1,500 €/year
11
Đông Phần Lan – UEF
International Business and Sales Management
8 000
Học bổng 50%, Early bird 500 euro (trước 21.4. 2022), Finland Scholarship
Tourism Marketing and Management
Early Language Education for Intercultural Communication
Học bổng 70%, early bird 500 euros (trước 21.4. 2022), Finland Scholarship
Pedagogy and Teaching for Sustainability
Forestry (CBU and Transfor-M)
Forestry (Transatlantic Forestry)
English Language and Culture
Information Technology (IMPIT)
Environmental Health and Technology
Environmental Policy and Law
Linguistic Data Sciences
Medical Physics
Biology of Environmental Change
Research Chemists
Photonics
Wood Materials Science
Biomedicine
10 000
70%, Early Bird 500 euros, Finland Scholarship
Public Health
70%, Early Bird 500 euros. Năm 2022-2023: 2 suất extra Finland scholarship (Suomi-stipendi) năm đầu 100% + 5000 euros chi phí sinh hoạt, năm 2 70% học phí
General Toxicology
Joint Nordic Master Programme in Environmental Law Uppsala University: SEK 50 000/autumn semester 2021. UEF: EUR 4000/spring semester 2022 Học bổng 50%
European Forestry (Erasmus Mundus) – double degree 8500 + 1000 euro chi phí sinh hoạt EMJMD student scholarships: max 39500 euro: 1 năm có 8500 + 2000 euro chi phí di chuyển + 1000 chi phí vận hành (installation costs) + 1000 euro chi phí sinh hoạt
Clinical Linguistics (Erasmus Mundus) 9000 Erasmus+ scholarship
COSI – Computational Colour and Spectral Imaging (Erasmus Mundus) 9000 50% (nộp đơn trước 10/01/2022), Erasmus + EMJMD scholarships, Explo’ra scholarships (1615 EUR kỳ 3 và 1615 EUR cho khóa luận), COSI scholarships (cho những sinh viên không nhận được học bổng EMJMD), MANUTECH SLEIGHT Graduate School scholarships
>8000€
Double Degree MsC Programme in Computer Science and Engineering (TUT-UEF)
Application round will open in May 2022. Info will be available soon.
Photonics for Security Reliability and Safety (Erasmus Mundus) (Kì 2022/2024 đã đóng) 9000 Erasmus+ scholarship, Eiffel scholarship, BRMI scholarships, Master Thesis allowances, Manutech SLEIGHT Graduate School
Imaging and Light in Extended Reality (IMLEX) (Erasmus Mundus) 8000 Erasmus Mundus scholarships: 1 năm có 8000 + 2000 euro chi phí di chuyển + 1000 chi phí vận hành (installation costs) + 1000 euro chi phí sinh hoạt
EMJMD student scholarships
Manutech SLEIGHT Graduate School
12
Uniart
Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship
5000
50% năm đầu, 50 – 100% năm sau, Finland Scholarship
Finland Scholarships 10000 euros (5000 học phí + 5000 nhà ở và sinh hoạt) cho học viên năm đầu
Accordion
Choreography
Church Music
Comparative Dramaturgy and Performance Research
Composition
CON­DUCT­ING
Dance Pedagogy
Dance Performance
Directing
Early music
Fine Arts
Folk Music
Fortepiano
Global Music
Guitar
Harp
Jazz
Jazz composition
Kantele
Live Art and Performance Studies
Music Technology
Music Theory
Nordic Master in Folk Music
Nordic Master in Jazz
Opera
Opera coaching
Organ
Percussion
Piano
Piano Chamber Music and Lied
Praxis
Strings
Theatre Pedagogy
Vocal arts
WIND IN­STRU­MENTS
13
Vaasa
Industrial Systems Analytics
10 000
Finland Scholarship (năm đầu): 100% học phí + 5000 euros phí sinh hoạt
– Học bổng năm 2: Achievement scholarship: 5000 euro (Industrial Management, Industrial Systems Analytics, Smart Energy) hoặc
6000 euro (Finance, International Business, Strategic Business Development)
Smart Energy
Industrial Management
Finance
12 000
Strategic Business Development
International Business

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG.

Một số tiêu chí đánh giá cấp học bổng cho sinh viên

Các trường đại học sẽ dựa trên các tiêu chí sau để quyết định một sinh viên có được nhận học bổng hay không:

– Ngành học cử nhân của bạn liên quan nhiều hay ít so với ngành học thạc sĩ mà bạn muốn học. Ví dụ: nếu bạn học cử nhân ngành kinh tế nhưng bạn lại đăng ký học thạc sĩ ngành công nghệ thông tin thì tỉ lệ đạt được học bổng của bạn sẽ thấp hơn.

– Điểm trung bình các môn học đại học của bạn.

– CV, Motivation letter của các bạn có thuyết phục không.

– Một vài trường như ĐH Aalto hay ĐH Hanken sẽ dựa vào cả điểm thi GMAT / GRE để xét học bổng cho các bạn.

– Một số trường đại học khác có thể đưa ra những yêu cầu khác như phỏng vấn, làm bài tập áp dụng, v.v để rồi dựa vào đó xét việc cấp học bổng cho sinh viên.

Liên hệ Trawise để biết thêm thông tin chi tiết về yêu cầu học bổng của các ngành và các trường.

Một số trang tìm kiếm học bổng khác ở Phần Lan

– Học bổng Erasmus Mundus: https://bit.ly/30Wnj4A

– Học bổng ”Sustainability Scholarship”: https://bit.ly/2DuY5Bm

Nếu cần hỗ trợ về học bổng, chi phí du học, quý phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn du học tại Trawise thông qua trang web: duhoctrawise.edu.vn hoặc gọi trực tiếp qua hotline: 0969 809 603 | 0983 272 978. Nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi thông tin về du học Phần Lan mới nhất cho các gia đình và các bạn học sinh.