Banner Pathway
1900 X 870 Min 1

Thành tựu của học sinh Trawise

Tintuc Dh1

DU HỌC PHẦN LAN KỲ XUÂN 2023

(Chuẩn bị cho Kỳ Học mùa Thu 2023)

  04/01/2023
Bắt đầu Nộp đơn
8:00
PM
18/01/2023
Hạn chót nộp Đơn
  02/06/2023
Hạn chót Thông báo kết quả Trúng tuyển
8:00
PM
14/07/2023
Hạn chót Thí sinh xác nhận chỗ học
  01/08/2023
Hạn chót Xét kết quả bổ sung
  08/2023
Sinh viên nhập học

TẠI SAO NÊN CHỌN TRAWISE