Thành tựu của học sinh Trawise

Tintuc Dh1

DU HỌC PHẦN LAN KỲ XUÂN 2024

(Chuẩn bị cho Kỳ Học mùa Thu 2024)

  03/01/2024
Bắt đầu Nộp đơn
8:00
PM
17/01/2024
Hạn chót nộp Đơn
  31/05/2024
Hạn chót Thông báo kết quả Trúng tuyển
8:00
PM
11/07/2024
Hạn chót Thí sinh xác nhận chỗ học
  30/07/2024
Hạn chót Xét kết quả bổ sung
  08/2024 
Sinh viên nhập học

TẠI SAO NÊN CHỌN TRAWISE