ĐH Aalto – Hành trình đi từ Lý thuyết đến Thành phẩm

Ba N Sao Cu A Tu Ly Thuye T đe N Sa N Pha M 1

“KHOA HỌC và NGHỆ THUẬT gặp gỡ CÔNG NGHỆ và KINH DOANH”

Ngôi trường danh tiếng Aalto lấy đó làm sứ mệnh trong hoạt động học tập và giảng dạy của mình. Điều này được thể hiện rõ qua hệ sinh thái giáo dục đi từ Lý thuyết đến Sản phẩm thực tiễn thông qua một quá trình học tập với sự liên kết chắt chẽ của 04 yếu tố trên.

Ba N Sao Cu A đu O C Tha Nh La P Tu 1997 Aalto Start Up Center La đa O Ta O Va Ho Tro Sinh Vie N Hie N Thu C Hoa Y Tu O Ng Tha Nh Nhu Ng Doanh Nghie P Tham Gia Chi Nh Thu C Va O Thi Tru O Ng 1

Sau quá trình lĩnh hội kiến thức, sinh viên đi vào đào sâu nghiên cứu, thực hành/ thí nghiệm chế tạo sản phẩm vô hình hay hữu hình, được hỗ trợ kết nối và đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cần thiết, và cuối cùng sinh viên sẽ có đủ những phẩm chất và yếu tố quan trọng để tham gia vào thị trường lao động hoặc bắt đầu con đường khởi nghiệp của riêng mình.

Ba N Sao Cu A Aalto Shop La No I Nhu Ng Y Tu O Ng Cu A Sinh Vie N đa Chuye N Tha Nh Sa N Pha M Va đu O C Tru Ng Ba Y Phu C Vu Nhu Ca U Tie U Du Ng Cu A Thi Tru O Ng

MỘT VÀI CON SỐ VỀ AALTO
– Top 7 thế giới trong đào tạo ngành Nghệ thuật & Thiết kế
– Top 18 thế giới những ngôi trường trẻ xuất sắc
– Top 200 trường đại học trên thế giới
– Hơn 80 startups ra đời mỗi năm
– Hơn 100 đối tác doanh nghiệp

CÁC KHÓA HỌC HỆ CỬ NHÂN BẰNG TIẾNG ANH NĂM 2020
1. Thiết kế (Design)
2. Kinh tế học (Economics)
3. Kinh doanh Quốc tế (International Business)
4. Kỹ sư hóa học (Chemical Engineering)
5. Kỹ thuật tính toán (Computational Engineering)
6. Khoa học số liệu (Data Science)
7. Thiết kế và hệ thống kỹ thuật số (Digital Systems and Design)
8. Công nghệ lượng tử (Quantum Technology)

Thông tin chi tiết xem tại: https://bit.ly/3brjHdO