Đại học Khoa học Ứng dụng LAB tham gia Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc – sáng kiến ​​trách nhiệm doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Lab

Hiệp ước Toàn cầu của LHQ là một sáng kiến ​​về trách nhiệm doanh nghiệp được đưa ra vào năm 2000 nhằm thúc đẩy trách nhiệm sinh thái, xã hội và kinh tế trong các doanh nghiệp và tổ chức. Trong sáng kiến ​​này, các tổ chức cam kết thúc đẩy nhân quyền, bảo vệ môi trường và nền kinh tế toàn cầu ủng hộ sự bền vững và gắn kết.

Giám đốc Bền vững Kati Koallinen, các trường Đại học LUT, nói rằng LAB hướng tới việc thúc đẩy các mục tiêu của sáng kiến ​​bằng cách trở thành một nhà tuyển dụng có trách nhiệm, tạo ra chuyên môn và hợp tác với các công ty.

“Các mục tiêu chiến lược của LAB là một thế giới tốt đẹp hơn của làm việc, thúc đẩy phát triển kinh tế và việc làm. Mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của chúng tôi là giảm âm lượng carbon vào năm 2030. Thật tuyệt khi được tham gia vào sáng kiến ​​trách nhiệm của doanh nghiệp. Nó là một công cụ quan trọng để chúng tôi phát triển hoạt động của mình,” ông Koliku chia sẻ.

Mạng lưới Global Compact (Hiệp ước Toàn cầu) cũng cung cấp hỗ trợ và quan hệ đối tác ngang hàng cho các thành viên và cho phép trao đổi thông tin. Hoạt động của mạng lưới được chỉ đạo bởi mười nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (Chương trình nghị sự 2030).

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững do LAB thúc đẩy

Sáng kiến ​​Hiệp ước Toàn cầu bắt buộc phải Xuất bản các báo cáo hàng năm về tiến độ của các nỗ lực trách nhiệm. Chủ tịch Turo Kilpeläinen của Đại học Khoa học Ứng dụng LAB nói rằng việc thúc đẩy Tính bền vững theo định hướng mục tiêu, đo lường và báo cáo các hành động liên quan đang diễn ra tốt đẹp tại LAB.

LAB gần đây đã chọn các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) mà nó sẽ thúc đẩy trong chiến lược giai đoạn 2030 thông qua giáo dục và nghiên cứu, phát triển và đổi mới. Các mục tiêu là:
• SDG 3 Sức khỏe tốt và hạnh phúc
• SDG 8 Làm việc hiệu quả và tăng trưởng kinh tế
• SDG 9 Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng
• SDG 11 Các thành phố và cộng đồng bền vững
• SDG 12 Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
• SDG 13 Hành động vì khí hậu
• Quan hệ đối tác SDG 17 cho các mục tiêu

“Việc giới hạn số lượng mục tiêu cho phép chúng tôi tập trung hoạt động của mình và quảng bá chúng. Chúng tôi hiện đang xác định cách theo đuổi các mục tiêu đã chọn trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau,” ông Kilpeläinen giải thích.

LAB đặt mục tiêu cho sinh viên và cán bộ trường nhận thức về cách thúc đẩy phát triển bền vững.

“Chúng tôi là một tổ chức mới, nhưng chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt lớn cùng nhau. Việc thúc đẩy phát triển bền vững có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức vẫn đang được xác định, nhưng vấn đề này cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, ”Turo Kilpeläinen tóm tắt.

>>> Tìm hiểu thêm về đại học Khoa học Ứng dụng LAB