Kiểm định Giáo dục Đại học ở Phần Lan

Fineec 11

Theo luật Phần Lan, các đơn vị giáo dục đại học (higher education institutions – HEIs) của nước này tự chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ giáo dục mà mỗi đơn vị cung cấp, miễn là tuân theo Luật Đại học (Universities Act)Luật Đại học Khoa học Ứng dụng (Universities of Applied Sciences Act). HEIs cũng chịu trách nhiệm đánh giá các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và nghệ thuật.

Các luật này cũng khẳng định rõ rằng: Các đơn vị giáo dục đại học phải thường xuyên được kiểm định bởi một tổ chức độc lập bên ngoài. Tổ chức đó là trung tâm Đánh giá Chất lượng Giáo dục Phần Lan Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) và mọi kết quả kiểm định phải được công khai minh bạch.

Việc kiểm định độc lập có tác dụng định hướng xây dựng các ngôi trường đại học. Mục tiêu của việc kiểm định là để gắn kết cán bộ, sinh viên và các bên liên quan trong việc nhìn nhận các điểm mạnh và lĩnh vực phát triển của trường. Từ đó, trường đạt được mục tiêu và hoàn thành sứ mệnh của mình.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

FINEEC chính thức là đơn vị kiểm định độc lập chất lượng giáo dục đại học tại Phần Lan từ năm 2015. Tổ chức này vốn dĩ là một cơ quan của Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan nhưng hoạt động độc lập dưới sự quản lý của Ủy ban Giáo dục Quốc gia Phần Lan. Chức năng và nhiệm vụ của FINEEC được quy định tại Điều luật và trong Nghị định Chính phủ về Trung tâm Đánh giá Chất lượng Giáo dục Phần Lan.

Cụ thể, nhiệm vụ của FINEEC là:

  • Đánh giá các dịch vụ giáo dục, giảng dạy, các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, và các hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học;
  • Phát triển nội dung đánh giá dịch vụ giáo dục;
  • Đánh giá kết quả học tập các cấp độ giáo dục từ cơ bản cho đến trung học phổ thông và giáo dục nghệ thuật ở cấp độ cơ bản; 
  • Hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục và cơ sở giáo dục đại học trong việc đánh giá và quản trị chất lượng; 
  • Tiến hành các hoạt động đánh giá chất lượng đầu ra của học tập ở các cấp độ giáo dục từ cơ bản đến trung học phổ thông và giáo dục nghệ thuật ở cấp độ cơ bản.

Giám đốc FINEEC được chỉ bởi Chính phủ, lãnh đạo Trung tâm và chịu mọi trách nhiệm về tính hiệu quả của Trung tâm. Chính phủ cũng chỉ định một Hội đồng Đánh giá trực thuộc FINEEC. Hội đồng này sẽ biên soạn một đề án mang tên Kế hoạch Đánh giá Giáo dục Quốc gia và phải được phê duyệt bởi Bộ Giáo dục và Văn hóa. Mọi hoạt động đánh giá kiểm định sẽ được triển khai theo kế hoạch này. 

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Văn hóa cũng chỉ định một Ủy ban Đánh giá Giáo dục Đại học song song với FINEEC. Ủy ban này phối hợp với FINEEC, quyết định các kế hoạch đánh giá các cơ sở giáo dục đại học, xây dựng các nhóm lập kế hoạch và kiểm định cũng như kết quả kiểm định cuối cùng. 

FINEEC là một thành viên của Mạng lưới Đảm bảo Chất Lượng Giáo dục Đại học Châu Âu (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) và Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Châu Âu (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA).

PHƯƠNG PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Phần Lan không ban hành bất cứ điều lệnh nào quy định về phương pháp đánh giá nội bộ trường học. Kết quả kiểm định độc lập có thể được sử dụng làm tiền đề cho hoạt động đánh giá nội bộ.

Ba hình thức kiểm định độc lập do FINEEC tiến hành là:

  • Kiểm toán hệ thống đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học (HEIs);
  • Đánh giá theo chủ đề và hệ thống;
  • Kiểm định các chương trình kỹ thuật.

KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Audit Model 2018 2024 Picture

Mô hình kiểm định chất lượng mới cho vòng kiểm định thứ 3 (giai đoạn 2018-2024) tập trung vào các đặc điểm thiết yếu sau:

  • Lấy sinh viên làm trọng tâm;
  • Nhấn mạnh vào tác động xã hội của HEIs;
  • Học tập từ các tổ chức khác;
  • Nền tảng kỹ thuật số;
  • Nhãn Chứng nhận Chất lượng.

Fineec Audited Box Blue CroppedVí dụ Mẫu Nhãn Chứng nhận Chất lượng

Mô hình kiểm toán này đáp ứng tiêu chuẩn đặt tra trong bộ Tiêu chuẩn và Hướng dẫn Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Châu Âu (Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area (ESG)). 

Mục tiêu, quy trình và các tiêu chuẩn đánh giá

Fineec Audit Model 2018 2024 Leaflet Page 002

Mục tiêu

  • Đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn Châu Âu;
  • Đánh giá tính phát triển liên tục của các cơ sở giáo dục đại học thông qua hoạt động kiểm định nội bộ;
  • Khuyến khích quốc tế hóa, thử nghiệm và môi trường sáng tạo tại các cơ sở giáo dục;
  • Tổng hợp và công khai các thông tin về chất lượng giáo dục.

Bốn nội dung đánh giá:

  • Cơ sở giáo dục đại học xây dựng năng lực;
  • Cơ sở giáo dục đại học thúc đẩy tác động và đổi mới;
  • Cơ sở giáo dục đại học tăng cường chất lượng và an sinh;
  • Cơ sở giáo dục đại học như một tổ chức học tập.

Thang đo đánh giá 3 nội dung đầu tiên là Xuất sắc – Tốt – Yếu. Một cơ sở giáo dục đạt chất lượng kiểm định chỉ khi cả 3 nội dung đầu tiên đều đạt ngưỡng Tốt trở lên. Mức độ học tập ở đầu mục thứ tư không được quy định cụ thể và cũng không ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán.

Để đạt nhãn Chứng nhận Chất lượng, cơ sở giáo dục phải chứng minh được các hoạt động phát triển thành công vượt trội ở các nội dung đánh giá.

Các cơ sở giáo dục đại học sẽ tiến hành đánh giá nội bộ trên một nền tảng kỹ thuật số, tạo tiền đề cho việc đánh giá của nhóm kiểm định. Sau khi đánh giá toàn bộ 4 nội dung, nhóm kiểm định sẽ xây dựng một đề án gửi lên Ủy ban Đánh giá Giáo dục Đại học về kết quả Đạt hay Phải tiến hành kiểm định lại. Quyết định cuối cùng do Ủy ban Đánh giá đưa ra. 

Sau khi được kiểm định thành công, cơ sở giáo dục đại học sẽ nhận được một giấy chứng nhận kiểm định và một nhãn Chứng nhận Chất Lượng điện tử. Thông thường các kết quả kiểm định có giá trị 6 năm.

Tính hiệu quả và chất lượng của hoạt động kiểm định/đánh giá

FINEEC tiến hành tổ chức các buổi hội thảo hậu kiểm định định kỳ liên quan đến sự cải tiến và phát triển của các hệ thống chất lượng. Mục tiêu là để cập nhật những tiến bộ hoặc thay đổi của hệ thống hậu kiểm định và trao cơ hội để các đơn vị giáo dục chia sẻ kinh nghiệm cũng như cách thức vận hành hiệu quả cho nhau.. 

Mục tiêu của Ủy ban Đánh giá Giáo dục Đại học là đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các quyết định kiểm định. Trong quá trình ra quyết định, Ủy ban tuân thủ các quy định trong Luật Thủ tục Hành chính liên quan đến xung đột lợi ích của các thành viên liên quan.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH.

Cả 3 Trường ĐH Khoa học Ứng dụng mà Trawise đại diện đều đạt được chứng chỉ này.

Đại học Khoa học Ứng dụng Häme HAMK 2016-2022

Đại học Khoa học Ứng dụng Lahti LAMK 2018-2024

Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere TAMK 2016-2022

Nguồn tin: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/finland/quality-assurance-higher-education_en

https://karvi.fi/en/higher-education/

Du học Phần Lan cùng Trawise – Toả sáng Tương lai
? Form đăng ký: https://duhoctrawise.edu.vn/ve-trawise/lien-he
? Cập nhật thêm tin tức tại Fanpage: https://www.facebook.com/duhoctrawise.edu.vn/
? Địa chỉ:
?Hà Nội
Phòng 302, Tầng 3, 214 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0969 809 603
?Hải Phòng
Số 82 đường Điện Biên Phủ,
P.Minh khai, Q.Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng | 0964 753 225
? Hồ Chí Minh
Toà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 | 0866 827 189