Hệ Thống Giáo Dục Phần Lan Như Thế Nào?

Giáo Dục Phần Lan

Giáo dục Phần Lan là nền giáo dục chất lượng cao. Sự khác nhau về kết quả học tập của các trường rất nhỏ và hầu hết tất cả học sinh đều hoàn thành chương trình học theo mục tiêu đã đề ra. Giáo dục mầm non, giáo dục trung học (7 – 16 tuổi), giáo dục trung học phổ thông (từ 16 – 18 tuổi) và cả một số trường đại học cũng được miễn học phí. Mục đích là để mọi người đều bình đẳng nhận được nền giáo dục chất lượng cao dù thu nhập gia đình như thế nào và đều có thể trở thành công dân tích cực.

Hệ thống giáo dục Phần Lan gồm: giáo dục sớm cho trẻ, giáo dục mầm non, giáo dục trung học (7 – 16 tuổi), giáo dục trung học phổ thông (từ 16 – 18 tuổi) và đại học. Giáo dục cho người lớn gồm nhiều lựa chọn từ giáo dục trung học đến giáo dục đại học.

1- Giáo dục sớm cho trẻ.

Đối với giáo dục Phần Lan, trẻ con có quyền được giáo dục mầm non trước khi đến tuổi đi học. Giáo dục sớm cho trẻ được tổ chức ở tại các trung tâm chăm sóc trẻ em và nhà trẻ gia đình. Trẻ em cũng có thể tham gia giáo dục sớm với bố mẹ ở các sân chơi. Thời gian cho giáo dục sớm là tối thiểu 20 giờ trên tuần, hoặc có thể nhiều hơn nếu bố mẹ đang đi làm hoặc đi học. Mục đích là hỗ trợ sự phát triển và hạnh phúc của trẻ. Chẳng hạn như chúng được học các kỹ năng xã hội, kỹ năng thủ công và thu được các dạng thông tin khác nhau. Trẻ em cũng thu nạp được các kỹ năng giúp chúng học hỏi nhiều hơn.
Nhiều thời gian vui chơi và hoạt động ngoài trời đi kèm ở chương trình này. Nếu tiếng Phần và tiếng Thụy Điển không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, thì chúng sẽ được hỗ trợ học một trong hai thứ tiếng này. Chúng cũng được học theo nhu cầu đặc biệt, nếu cần thiết.
Ở Phần Lan, các khu tự quản tổ chức giáo dục mầm non. Vì được miễn thuế nên chi phí cũng khá phù hợp cho các gia đình. Phần Lan cũng có các giáo dục sớm cho trẻ tư nhân. Giáo viên và bảo mẫu được đào tạo để chơi cùng trẻ.

3

2- Giáo dục mầm non.

Ở Phần Lan, trẻ em phải tham gia giáo dục mầm non trong một năm trước khi bắt đầu giáo dục bắt buộc. Giáo dục mầm non thường bắt đầu khi trẻ tròn 6 tuổi. Các gia đình không phải đóng học phí cho trẻ ở bậc giáo dục này. Các giáo viên đều là những người tốt nghiệp đại học ngành giáo dục mầm non. Lớp học sẽ bắt đầu từ thứ Hai đến thứ Sáu, 4 tiếng một ngày. Ngoài ra, trẻ có thể đi học sớm hơn nếu bố mẹ đang đi làm hoặc đi học.
Trong bậc giáo dục này, trẻ được học các kĩ năng hữu ích ở trường, như bảng chữ cái. Tuy nhiên là không được dạy cách đọc. Nếu tiếng mẹ đẻ của chúng không phải là tiếng Phần hoặc tiếng Thụy Điển thì sẽ được hỗ trợ để học. Ngoài việc học, trẻ cũng sẽ được tham gia các hoạt động ngoài trời và có giờ ra chơi.

Phan Lan 1502757490

3- Giáo dục trung học.

Ở Phần Lan, giáo dục trung học thường bắt đầu khi trẻ lên 7. Tất cả trẻ em định cư ở Phần Lan đều bắt buộc tham gia giáo dục trung học. Bậc giáo dục này gồm 9 khối, và sẽ kết thúc khi trẻ đã hoàn thành toàn bộ chương trình hoặc mười năm kể từ khi bắt đầu học.
Các gia đình không phải đóng học phí cho trẻ ở bậc giáo dục này. Giờ học là khoảng 20 giờ/ tuần cho các lớp bé và nhiều giờ học hơn đối với các lớp lớn.
Giáo viên ở bậc giáo dục trung học đều tốt nghiệp bằng Thạc sĩ. Các giáo viên chuyên ngành về sư phạm sẽ dạy lớp 1-6, giáo viên chuyên về một môn học, sẽ dạy lớp 7-9.
Giáo viên có quyền tự lên kế hoạch giảng dạy độc lập dựa trên chương trình giảng dạy quốc gia và địa phương. Thường là các giáo viên sẽ theo suốt học sinh trong 6 năm đầu, bởi họ là người hiểu học sinh nhất và có thể phát triển chương trình học phù hợp với nhu cầu của trẻ. Mục tiêu quan trọng là học sinh học cách tự suy nghĩ và chịu trách nhiệm về việc học của mình.
Giáo viên đánh giá sự tiến bộ của học sinh ở trường. Trong bậc giáo dục này, tất cả điểm là do giáo viên quyết định và không có bài kiểm tra cấp quốc gia nào cả. Thay vì vậy, kết quả học tập được đánh giá theo mẫu. Kỳ thi thì sẽ diễn ra với năm lớp 9.
Học sinh nào mới chuyển đến Phần Lan trong độ tuổi của bậc giáo dục này, thì sẽ được học học giáo dục dự bị. Học giáo dục dự bị trong 1 năm và sau đó, học sinh tiếp tục học tiếng Phần hoặc tiếng Thụy Điển, hoặc ngôn ngữ S2, nếu bạn đó cần hỗ trợ trong việc học ngôn ngữ.
Người trưởng thành nhập cư mà không có bằng cho chương trình giáo dục này từ quê hương của họ, thì có thể hoàn thành giáo dục trung học tại các trường trung học phổ thông dành cho người lớn.

4- Giáo dục trung học phổ thông.

Hầu hết những lựa chọn sau giáo dục trung học là giáo dục trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp. Trường trung học phổ thông thì thường được miễn học phí. Tuy nhiên, học sinh phải tự mua sách và các tài liệu học tập khác.

Giáo dục trung học phổ thông

Trung học phổ thông cung cấp giáo dục toàn diện mà không hướng đến bất cứ ngành nghề nào. Các môn học thì tương tự bậc giáo dục trung học, tuy nhiên nhiều yêu cầu hơn và học sinh phải độc lập hơn. Cuối cấp, học sinh sẽ tham gia kì thi trúng tuyển. Chương trình học sẽ kéo dài 2 – 4 năm tùy học sinh. Sau khi học xong, học sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ vào các trường đại học, đại học khoa học ứng dụng hoặc trường trung cấp nghề.
Hầu hết các trường trung học phổ thông dạy bằng tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển. Ở các thành phố lớn hơn, một số trường trung học phổ thông có chương trình học bằng ngôn ngữ khác, như tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Người lớn có thể học bậc giáo dục này tại các trường trung học phổ thông dành cho người lớn. Ở đó, có thể học các môn riêng biệt hoặc hoàn thành toàn bộ chương trình phổ thông trung học và tham gia kỳ thi trúng tuyển. Học phí có thể bao gồm giảng dạy liên thông, giáo dục từ xa, giáo dục trực tuyến và các nghiên cứu độc lập.

Giáo dục dự bị trung học phổ thông

Kỹ năng ngôn ngữ tốt là điều cần thiết ở bậc giáo dục trung học phổ thông. Nếu ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh không phải là tiếng Phần Lan hoặc Thụy Điển hay khả năng ngôn ngữ chưa đạt điều kiện cho bậc giáo dục trung học phổ thông, học sinh có thể đăng ký giáo dục dự bị trung học phổ thông.

Đào tạo nghề

Giáo dục đào tạo nghề theo định hướng thực hành nghề nghiệp nhiều hơn là giáo trục trung học phổ thông. Hoàn thành bằng cấp nghề mất khoảng ba năm. Sau đó, học sinh có thể học để hoàn thành chứng chỉ nghề cao hơn hoặc một bằng nghề chuyên biệt. Học thực hành nghề là một phần thiết yếu của chương trình học này. Nếu chọn như vậy, học sinh có thể chuyển từ đào tạo nghề lên học bậc đại học.

Bằng cấp nghề hoặc bằng cấp nghề chuyên biệt cũng có thể được hoàn thành dưới dạng các bằng cấp dựa trên năng lực nếu học sinh đã đạt được các kỹ năng cần thiết cho bằng cấp.

Bằng cấp nghề cũng có thể đạt được thông qua đào tạo học nghề. Trong trường hợp này, sinh viên làm các công việc trong lĩnh vực của mình, nhận mức lương ít nhất bằng lương đào tạo và hoàn thành việc học của họ cùng một lúc.

Dự bị đào tạo nghề

Dành cho trường hợp kỹ năng ngôn ngữ không đủ đáp ứng đào tạo nghề.

5- Giáo dục đại học.

Giáo dục Phần Lan chia đại học thành 2 dạng: đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng. Đại học Phần Lan miễn học phí cho công dân của EU hoặc EEA theo học các ngành bậc Cử nhân và Thạc sĩ không phải bằng tiếng Anh. Các trường hợp còn lại sẽ mất học phí.

Dshocbong Finland1
Đại học Khoa học Ứng dụng.

Đại học khoa học ứng dụng theo hướng thực hành nhiều hơn đại học nghiên cứu. Chương trình học cũng bao gồm học thực hành tại nơi làm việc. Cử nhân thường được học từ 3.5 – 4.5 năm. Đối với đại học KHƯD, nếu muốn học tiếp thạc sĩ, sinh viên phải có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực liên quan đến ngành học

Đại học nghiên cứu.

Hoàn thành chương trình học cử nhân trong 3 năm và chương trình Thạc sĩ trong 2 năm. Đại học nghiên cứu có một số chương trình học dạy bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, ngôn ngữ giảng dạy của hầu hết các chương trình cấp bằng là tiếng Phần Lan hoặc tiếng Thụy Điển.
Sau khi hoàn thành bằng Thạc sĩ, sinh viên có thể đăng ký quyền hoàn thành các nghiên cứu cao hơn và lấy bằng Tiến sĩ hoặc Licentiate.

Nếu Phụ huynh và học sinh quan tâm đến du học Phần Lan bậc Cử nhân và Thạc sĩ, hãy liên hệ Trawise

Trawise là công ty chuyên về tư vấn du học Phần Lan với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi sở hữu những lợi thế hơn các đơn vị công ty tư vấn du học khác:

  • Đội ngũ nhân viên tư vấn đều là những chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực du học.
  • Kết nối chặt chẽ với các đối tác Phần Lan, hiểu biết về các trường, và về xã hội Phần Lan nói chung.
  • Luôn lấy học sinh, sinh viên làm trọng tâm, mang đến chất lượng dịch vụ chu đáo.
  • Chúng tôi sát cánh với học sinh và gia đình ngay từ những bước đầu tiên, trước – trong và sau du học.

Trawise hiện đang là đại diện tuyển sinh của các trường đại học Khoa học Ứng dụng: đại học KHUD Arcada, đại học KHUD Haaga Helia, đại học KHUD HAMK, đại học KHUD LAB, đại học KHUD Metropolia, đại học KHUD KAMK, đại học KHUD SAMK, đại học KHUD TAMK.

Bên cạnh Dịch vụ tư vấn du học, Trawise sẽ có nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các khóa học ôn thi, kỹ năng, học tiếng Phần Lan, vv hướng tới cung cấp giá trị dịch vụ vượt trội hơn sự mong đợi của các gia đình.

Nếu như quý phụ huynh và các bạn chưa biết nên chuẩn bị và bắt đầu như thế nào. Hãy tìm đến đơn vị dịch vụ tư vấn du học tại Trawise. Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn chi tiết cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như quý phụ huynh về điều kiện du học Phần Lan. Giúp các bạn có sự lựa chọn tốt nhất cho con đường tương lai của mình.

Để được hỗ trợ tốt nhất, quý phụ huynh và các bạn truy cập trực tiếp tại website: https://duhoctrawise.edu.vn/ hoặc liên hệ hotline: 0969 809 603 | 0983 272 978.

————————————–

Du học Phần Lan cùng Trawise – Toả sáng Tương lai

✶ Form đăng ký: https://duhoctrawise.edu.vn/ve-trawise/lien-he

✶ Địa chỉ:

Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0969 809 603

Hải Phòng: Số 82 đường Điện Biên Phủ, P.Minh khai, Q.Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng | 0964 753 225

Hồ Chí Minh: Toà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 | 0866 827 189