Cập nhật: Số lượng ứng viên của kỳ tuyển sinh mùa Xuân 2024

Kỳ tuyển sinh mùa Xuân 2024, số lượng ứng viên nộp đơn vào các chương trình cử nhân và thạc sĩ, giảng dạy bằng tiếng Anh có sự tăng trưởng.

Study In Finland9570 900x600

  • Đa số ứng viên là sinh viên quốc tế

Kỳ tuyển sinh năm nay thu hút 63.000 ứng viên, tăng 3% so với năm ngoái. Trong đó: 53.800 ứng viên là sinh viên quốc tế, chiếm khoảng 80%. Sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia: Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Nepal, Sri Lanka, Ghana, Ấn Độ, Việt Nam, Iran và Cameroon là chủ yếu.

  • Gần 1.000 chỗ học

Tổng cộng có 8300 chỗ học, cung cấp 412 chương trình, đa số là chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Những ngành học phổ biến nhất là: lĩnh vực business, administration and law, information and communication technologies (ICT).

Một số ít chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Phần Lan & Thụy Điển cũng được đưa vào đơn đăng ký chung vào tháng 1, ngành học của trường Đại học Nghệ thuật Helsinki & ngành sân khấu của trường đại học Tampere. Các ngành này có khoảng 150 chỗ học, thu hút 5400 ứng viên, chủ yếu là sinh viên Phần Lan

  • Sự cạnh tranh

Theo Studyinfo.fi, sự canh tranh gay gắt nhất để giành chỗ học (so sánh số lượng ứng viên/ chỗ học) là ở lĩnh vực Arts and culture (23 ứng viên/ chỗ học), services (19 ứng viên/ chỗ học), social sciences (16 ứng viên/ chỗ học).

Số lượng ứng viên nộp đơn ít nhất là các ngành engineering, manufacturing and construction (khoảng 9 ứng viên/ chỗ học) và ngành humanities (khoảng 11 ứng viên/ chỗ học).

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố muộn nhất là vào ngày 31.05.2024, ứng viên có thể kiểm tra thời gian biểu chi tiết với trường mình đăng ký