TIN MỚI NHẤT: Mở kỳ thi UAS quốc tế mùa thu 2023

Kỳ thi UAS quốc tế là kỳ thi tuyển sinh trực tuyến chung của các trường Đại học Khoa học Ứng dụng Phần Lan (UAS). Nó được sử dụng để tuyển chọn sinh viên theo học các chương trình dẫn đến bằng cử nhân và được thực hiện bằng tiếng Anh.

Bài kiểm tra đầu vào được hoàn thành bởi máy tính của chính ứng viên.

1. 2 giai đoạn tổ chức kỳ tuyển sinh

Kỳ thi tuyển sinh gồm 2 giai đoạn được tổ chức trực tuyến:

1.1. Giai đoạn đầu tiên: Kiểm tra viết

Kỳ thi viết được tổ chức vào ngày 19 tháng 10 năm 2023 và được thực hiện bằng tiếng Anh. Các phần thi và thời lượng của bài thi được xác định trên cơ sở chương trình học mà bạn đăng ký. 

Các phần thi chung cho tất cả các chương trình học:

 • Kỹ năng suy luận (25 phút): Bạn phải hoàn thành phần thi này bất kể bạn đăng ký chương trình nào. Phần này đánh giá kỹ năng suy luận logic và giải quyết vấn đề của bạn. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 1. Điểm phạt (câu trả lời sai bị trừ điểm) được sử dụng trong phần này. Bạn cũng có thể để lại một câu hỏi chưa được trả lời. Xem các câu hỏi ví dụ về kỹ năng lập luận tại đây.
 • Kỹ năng tiếng Anh (20 phút): Bạn phải hoàn thành phần thi này bất kể bạn đăng ký chương trình nào. Phần này đánh giá kỹ năng đọc và diễn giải văn bản của bạn, chẳng hạn như hiểu mối quan hệ giữa các phần khác nhau của văn bản, thông thạo từ vựng và lập luận ngôn ngữ. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 3. Điểm phạt (câu trả lời sai bị trừ điểm) được sử dụng trong phần này. Bạn cũng có thể để lại một câu hỏi chưa được trả lời. Xem các câu hỏi ví dụ về kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh tại đây.

Các phần thi theo lĩnh vực cụ thể:

 • Kỹ năng toán học (25 phút): Phần thi này bắt buộc đối với các lĩnh vực Công nghệ, Quản trị kinh doanh và CNTT, Tài nguyên thiên nhiên, Du lịch và Khách sạn, Dịch vụ xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Thể thao và Thể dục và Chăm sóc sắc đẹp. Nội dung của phần này giống nhau đối với tất cả các trường nêu trên. Trong phần này, các kỹ năng toán học cơ bản của bạn được đánh giá. Trọng tâm là tính toán cơ bản, tính toán tỷ lệ phần trăm, phương trình cấp một, hình học, suy luận logic toán học và diễn giải các bảng, biểu đồ và sơ đồ. Trong phần này, bạn được phép sử dụng chức năng máy tính của hệ thống thi. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 1. Điểm phạt (câu trả lời sai bị trừ điểm) được sử dụng trong phần này. Bạn cũng có thể để lại một câu hỏi chưa được trả lời. Xem các câu hỏi ví dụ về kỹ năng toán học tại đây.
 • Kỹ năng toán học nâng cao (30 phút): Phần thi này là bắt buộc đối với lĩnh vực Công nghệ. Phần này đánh giá khả năng của bạn về toán học và vật lý. Kỹ năng toán học của bạn được đánh giá bằng các câu hỏi liên quan đến rút gọn biểu thức hữu tỉ, giải phương trình, hình học cấp và lượng giác (ví dụ: tam giác vuông). Các kỹ năng vật lý của bạn được đánh giá bằng các câu hỏi liên quan đến kiến ​​thức cơ bản về các hiện tượng vật lý và công thức tính toán, khả năng tính toán và suy luận của bạn trên cơ sở kiến ​​thức vật lý cơ bản và các mô hình đã cho, cũng như khả năng diễn giải các biểu đồ, đồ thị và sơ đồ. Trong phần này, bạn được phép sử dụng chức năng máy tính của hệ thống thi. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 1. Điểm phạt (câu trả lời sai bị trừ điểm) được sử dụng trong phần này. Bạn cũng có thể để lại một câu hỏi chưa được trả lời. Xem các câu hỏi ví dụ về kỹ năng toán học nâng cao tại đây.
 • Kỹ năng đạo đức (10 phút): Phần thi này bắt buộc đối với các lĩnh vực Dịch vụ xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Thể thao và Thể dục, Chăm sóc sắc đẹp, Nhân văn và Giáo dục. Nội dung của phần này giống nhau đối với tất cả các trường nêu trên. Trong phần này, kỹ năng của bạn trong việc nhận ra bản chất đạo đức của các tuyên bố được đánh giá. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 1. Điểm phạt (câu trả lời sai bị trừ điểm) được sử dụng trong phần này. Bạn cũng có thể để lại một câu hỏi chưa được trả lời. Xem các câu hỏi ví dụ về kỹ năng đạo đức tại đây.
 • Kỹ năng trí tuệ cảm xúc (10 phút): Phần thi này bắt buộc đối với các lĩnh vực Dịch vụ xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Thể thao và Thể dục, Chăm sóc sắc đẹp, Nhân văn và Giáo dục. Nội dung của phần này giống nhau đối với tất cả các trường nêu trên. Trong phần này, khả năng của bạn về các kỹ năng trí tuệ cảm xúc, chẳng hạn như nhận biết và kiểm soát cảm xúc, được đánh giá. Điểm tối đa trong phần này là 20 và điểm vượt qua tối thiểu là 1. Điểm phạt (câu trả lời sai bị trừ điểm) được sử dụng trong phần này. Xem các câu hỏi ví dụ về kỹ năng trí tuệ cảm xúc tại đây.

1.2. Giai đoạn thứ hai: Phỏng vấn nhóm

Các cuộc phỏng vấn nhóm được tổ chức từ ngày 8 tháng 11 năm 2023 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023. Giai đoạn thứ hai là chung cho tất cả các lĩnh vực nghiên cứu và ứng viên chỉ tham gia một cuộc phỏng vấn nhóm. Kết quả này có giá trị đối với tất cả các chương trình cấp bằng sử dụng Kỳ thi UAS Quốc tế mà bạn đã đăng ký và kỳ thi viết đầu tiên mà bạn đã vượt qua.

Ai sẽ được mời tham gia phỏng vấn nhóm giai đoạn hai?

Những ứng viên thành công nhất của kỳ thi viết giai đoạn đầu cho mỗi chương trình học sẽ được mời tham gia phỏng vấn nhóm giai đoạn hai. Để được mời tham gia phỏng vấn nhóm giai đoạn hai, ứng viên phải:

 • Hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra viết giai đoạn đầu (ví dụ: đạt điểm vượt qua tối thiểu cho mỗi phần)
 • Đạt điểm giới hạn yêu cầu của chương trình học đã chọn
 • Gửi một tài liệu được chấp nhận cho mẫu đơn Studyinfo để chứng minh các kỹ năng tiếng Anh
 • Gửi một tài liệu nhận dạng được chấp nhận cho mẫu đơn Studyinfo

2. Lĩnh vực nghiên cứu sử dụng kết quả bài thi

Kỳ thi tuyển sinh được sử dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu sau:

 • Nhân văn và Giáo dục
 • Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và truyền thông
 • Tài nguyên thiên nhiên
 • Du lịch và khách sạn
 • Dịch vụ xã hội, Chăm sóc sức khỏe, Thể thao và Tập thể dục, Chăm sóc sắc đẹp
 • Công nghệ

3. Yêu cầu ngôn ngữ

Để được chọn bởi Kỳ thi UAS Quốc tế, các ứng viên phải chứng minh kỹ năng tiếng Anh của mình bằng một bài kiểm tra ngôn ngữ được quốc tế công nhận hoặc các nghiên cứu trước đó. Thí sinh cần đính kèm tài liệu cần thiết vào đơn đăng ký Studyinfo muộn nhất vào ngày 21 tháng 9 năm 2023 lúc 15:00 giờ Phần Lan (UTC/GMT+2).

Các kỹ năng tiếng Anh có thể được chứng minh bằng các tài liệu sau:

– Kết quả kiểm tra tiếng Anh

 • IELTS Học thuật: tổng điểm tối thiểu là 6.0 (Các phần thi: Nghe, Đọc, Viết và Nói)
 • TOEFL Academic (iBT): tổng điểm tối thiểu là 60 (Các phần thi: Đọc, Nghe, Nói và Viết)
 • PTE Academic: tổng điểm tối thiểu là 55 (Các phần thi: Nói và Viết, Đọc và Nghe)
 • Cambridge C1 Advanced: tổng điểm tối thiểu là 169 (Các phần thi: Đọc và Sử dụng tiếng Anh, Viết, Nghe và Nói)
 • Trình độ thành thạo Cambridge C2: tổng điểm tối thiểu là 169 (Các phần kiểm tra: Đọc và Sử dụng tiếng Anh, Viết, Nghe và Nói)

– Chứng chỉ Năng lực Ngôn ngữ Quốc gia (YKI) Tiếng Anh: Lớp 4 trở lên trong tất cả các bài kiểm tra phụ (nói, nghe hiểu, viết và đọc hiểu)

– Bằng cấp giáo dục đại học hoàn thành bằng tiếng Anh tại một quốc gia thuộc EU/EEA, Úc, Canada, New Zealand, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ

– Bằng cấp trung học phổ thông hoàn thành bằng tiếng Anh tại một quốc gia EU/EEA, Úc, Canada, New Zealand, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ

– Một trong những điểm sau trong Kỳ thi tuyển sinh Phần Lan, Tú tài châu Âu, Tú tài quốc tế hoặc Reifeprüfung/DIA

 • Kỳ thi tuyển sinh Phần Lan: Giáo trình tiếng Anh nâng cao với điểm tối thiểu M
 • Tú tài quốc tế hoàn thành bằng tiếng Anh
 • Bằng tú tài quốc tế: lớp 4 tiếng Anh trình độ cao hơn
 • Tú tài châu Âu: ít nhất là lớp 6.00 bằng tiếng Anh cấp độ L2
 • Bằng tốt nghiệp đã hoàn thành của Reifeprüfung/DIA: ít nhất là lớp 7 bằng tiếng Anh nâng cao

Lưu ý: Chỉ các bài kiểm tra được liệt kê ở trên sẽ được chấp nhận, không có trường hợp ngoại lệ.

4. Yêu cầu về giấy tờ tùy thân

Người nộp đơn cần có giấy tờ tùy thân hợp lệ, được chấp nhận để có thể tham gia Kỳ thi UAS Quốc tế. Các tài liệu sau đây được chấp nhận làm bằng chứng nhận dạng:  

 • Hộ chiếu sinh trắc học (tuân thủ tiêu chuẩn ICAO 9303)
 • Thẻ nhận dạng sinh trắc học EU/EEA (tuân thủ tiêu chuẩn ICAO 9303)

Hộ chiếu/chứng minh thư phải tuân theo tiêu chuẩn ICAO 9303. Các hộ chiếu/chứng minh thư khác không được chấp nhận. Tất cả các tài liệu tuân thủ ICAO đều có logo sau. Logo nằm bên ngoài bìa trước của hộ chiếu sinh trắc học hoặc trên mặt trước hoặc bìa sau của thẻ nhận dạng sinh trắc học.

Logo tiêu chuẩn ICAO 9303
Logo tiêu chuẩn ICAO 9303

5. Lời kết

Trên đây là tất cả những thông tin mới nhất về kỳ thi UAS mùa thu 2023 tại Phần Lan. Các bạn có thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp với Trawise để được giải đáp một cách chi tiết nhất.

Nguồn: https://www.uasinfo.fi/international-uas-exam-autumn-2023/.