Người Phần Lan đúng giờ: vấn đề nóng hay không?

Du Lịch Phần Lan 02

Chúng tôi phỏng vấn 5 người sinh sống tại Phần Lan về việc đúng giờ.

Tính đúng giờ là một điều cần ở Phần Lan. Phụ thuộc vào tính cách, nhận thức của bạn về đặc điểm này của người Phần Lan có thể biểu hiện trong một loạt phản ứng. Chúng tôi trò chuyện với một vài người có những trải nghiệm trực tiếp.

1. Helen Bekele – người gốc Ethiopia, lập trình web

Helen Bekele Gốc Ethiopia

“Finnish punctuality is hot. It is one of the Finnish customs and traditions I like most. Punctuality gives ample time to prepare, be calm and collected before any intended meeting. It also allows people to manage their time efficiently. I believe social or business meetings are more fruitful when people are punctual. Most importantly, it shows that you values other peoples’ time.”

“Tính đúng giờ của người Phần Lan là vấn đề nóng. Nó là một trong những tập quán và truyền thống của người Phần Lan mà tôi thích nhất. Đúng giờ cho bạn có dư dả thời gian để chuẩn bị, bình tĩnh và thu thập trước các buổi họp. Nó cũng cho phép bạn quản lý thời gian một cách hiệu quả. Tôi tin là các cuộc gặp gỡ xã hội hoặc cuộc họp doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn khi mọi người đúng giờ. Quan trong nhất là, nó cho thấy bạn coi trọng thời gian của người khác.”

2. Justin Goney – gốc Mỹ, kỹ sư phần mềm

Justin Goney Gốc Mỹ

“Finnish punctuality is like in Goldilocks and the Three Bears: not too hot, not too cold, but just right. In my experience, Finns tend to be very punctual for important things, but they usually fall within the ‘acceptable window of tardiness’ regarding social engagements. It’s refreshing after having lived in a few places where an agreed-upon time is more of a suggestion than anything else.”

“Tính đúng giờ của người Phần Lan giống như là Goldilocks and the Three Bears: không quá nóng, không quá lạnh nhưng vừa phải. Theo kinh nghiệm của tôi, người Phần Lan có xu hướng rất đúng giờ trong những việc quan trọng, nhưng họ thường sẽ chấp nhận được sự chậm trễ về các cam kết xã hội. Nó khá mới lạ khi sống ở một vài nơi mà thời gian thỏa thuận thì nhiều hơn một lời đề nghị hơn là bất cứ điều gì khác.”

3. Kseniya Kaverina – gốc Nga, sinh viên tốt nghiệp

Kseniya Kaverina Gốc Nga

“It is dangerously contagious. Now I’m almost always on time. I find it cute how Finns are self-conscious about their punctuality and sometimes feel bad about it in front of foreigners. I have a Finnish friend who used to leave after seven minutes if you were late; nowadays she waits for ten minutes. Being punctual is hot.”

“Nó rất dễ lây. Giờ thì tôi hầu như luôn đúng giờ. Dễ thương làm sao khi người Phần Lan luôn tự giác về tính đúng giờ và thỉnh thoảng cảm thấy tệ về điều đó trước người nước ngoài. Tôi có một người bạn Phần Lan, luôn rời đi sau 5 phút nếu bạn đến trễ.; giờ thì cô ấy chờ đến 10 phút rồi. Đúng giờ thực sự là vấn đề nóng.”

4. Pedro Díaz – gốc Tây Ban Nha, kỹ sư trưởng

Pedro Díaz Gốc Tây Ban Nha

“It is cold in a sense that it is almost too perfect. We Spaniards sometimes have ‘issues’ with punctuality, so it is very refreshing to see that if you agree on an appointment, Finns will appear on time.”​

“Nó gần như quá hoàn hảo. Người Tây Ban Nha chúng tôi thường có vấn đề về sự đúng giờ, vì vậy thật dễ chịu khi nhìn thấy rằng nếu bạn đồng ý cuộc hẹn, người Phần Lan sẽ xuất hiện đúng giờ.”

5. Jungsoo Min – người Hàn Quốc, sinh viên

Jungsoo Min Người Hàn Quốc

“It is definitely hot. Finnish people just can’t stand bothering other people so they want to be everywhere on time.”​

“Nó thật sự là vấn đề nóng. Người Phần Lan thì không thể chịu được khi làm phiền người khác, vì vậy nên họ luôn muốn có mặt đúng giờ.”

Nguồn: finland.fi

Du học Phần Lan cùng Trawise – Toả sáng Tương lai
✶ Form đăng ký: https://duhoctrawise.edu.vn/ve-trawise/lien-he
✶ Cập nhật thêm tin tức tại Fanpage: https://www.facebook.com/duhoctrawise.edu.vn/
✶ Địa chỉ:
♦️ Hà Nội
Phòng 302, Tầng 3, 214 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0969 809 603
♦️ Hải Phòng
Số 82 đường Điện Biên Phủ, P.Minh khai, Q.Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng | 0964 753 225
♦️ Hồ Chí Minh
Toà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 | 0866 827 189