1900 X 870 Min
1900 X 870 Min 1

Thành tựu của học sinh Trawise

Tintuc Dh1

DU HỌC PHẦN LAN KỲ XUÂN 2022

(Chuẩn bị cho Kỳ Học mùa Thu 2022)

  05/01/2022
Bắt đầu Nộp đơn
8:00
PM
19/01/2022
Hạn chót nộp Đơn
  26/01/2022
Hạn chót nộp hồ sơ
  03/06/2022
Hạn chót Thông báo kết quả Trúng tuyển
7:00
PM
15/07/2022
Hạn chót Thí sinh xác nhận chỗ học
  02/08/2022
Hạn chót Xét kết quả bổ sung
  08/2022
Sinh viên Nhập học

TẠI SAO NÊN CHỌN TRAWISE