Bannerweb (1)
Banner Web
hội thảo Aalto

Thành tựu của học sinh Trawise

Tintuc Dh1

DU HỌC PHẦN LAN KỲ THU 2023

(Chuẩn bị cho Kỳ Học mùa Xuân 2024)

  04/09/2023
Bắt đầu Nộp đơn
8:00
PM
14/09/2023
Hạn chót nộp Đơn
  24/11/2023
Hạn chót Thông báo kết quả Trúng tuyển
8:00
PM
01/12/2023
Hạn chót Thí sinh xác nhận chỗ học
  12/12/2023
Hạn chót Xét kết quả bổ sung
  01/2024 
Sinh viên nhập học

TẠI SAO NÊN CHỌN TRAWISE