Skip to the content
Menu

Đối Tác

TRAWISE hợp tác với các tổ chức giáo dục Phần Lan để thúc đẩy và quảng bá giáo dục Phần Lan cho thế giới. Chúng tôi luôn nghiên cứu kỹ lưỡng khi chọn lựa đối tác để phụ huynh và sinh viên có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ.

 

ĐH KHUD Hame (HAMK) - ĐH KHUD LAB - ĐH KHUD Tampere (TAMK) - ĐH KHUD Haage Helia - ĐH KHUD Satankunta (SAMK)

HAMK TAMK

 

Đăng ký tư vấn