Skip to the content
Menu

Tiếng Phần Lan căn bản

Trawise sẽ giúp bạn làm quen với những câu căn bản tiếng Phần Lan, từ vựng và kỹ năng giao tiếp hàng ngày.

Tiếng Phần Lan là một ngôn ngữ khó, nhưng không phải không thể học được!

Các chuyên gia của chúng tôi biết chính xác những gì bạn cần và không cần khi bắt đầu học ngôn ngữ này.

Chúng tôi tập trung vào những điểm thực tế của ngôn ngữ nói, để bạn có thể áp dụng những gì mình đã học vào thực tế ngay lập tức!

Sau khi biết được bạn sẽ theo học trường nào, hãy cùng nhau bắt tay chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

Giảng Dạy Trực Tiếp

Các lớp học trực tiếp với chuyên gia của chúng tôi về những chủ đề khác nhau trong ngôn ngữ Phần Lan.

Tài Liệu Học Tập

Các câu hỏi, bài tập, tài liệu ôn tập luôn sẵn sàng để bạn tìm hiểu thêm.

Các Hoạt Động Nhóm

Làm việc theo nhóm và các dự án nhỏ để hiểu cách học ngôn ngữ Phần Lan hiệu quả hơn.

Đăng Ký Tư Vấn