Skip to the content
Menu

Thông tin Học bổng Học phí Phần Lan

| Học bổng Học phí

Tháng 01/2016 Chính phủ Phần Lan đã chính thức thông báo về việc thu học phí đối với sinh viên nằm ngoài Khối Kinh tế chung Châu Âu (EAA) khi tham gia học tập và nghiên cứu tại Phần Lan bắt đầu từ tháng 8/2017.

Mức học phí của các trường có sự chênh lệch đáng kể, thấp nhất là 5 000 EUR/năm tại trường Savonia UAS trong khi đó cao nhất lên tới 13 000 EUR/năm tại trường Đại học Helsinki.

Tuy nhiên, cùng với việc giới thiệu mức học phí mới cho sinh viên đến từ ngoài châu Âu, các trường cũng có chính sách học bổng rất hào phóng cho sinh viên.

Thông tin học bổng, học phí cập nhật đến tháng 10/2019. Truy cập Link:

Học bổng Học phí Khối trường Đại học Khoa học Ứng dụng

Học bổng Học phí Khối trường Đại học Nghiên cứu

Đăng Ký Tư Vấn