Skip to the content
Menu

PHẦN LAN TRÊN CÁC BẢNG XẾP HẠNG QUỐC TẾ (Theo Finland Toolbox)

Du học Phần Lan cùng Trawise
Du học Phần Lan cùng Trawise

DU HỌC PHẦN LAN KỲ THU 2021

(Chuẩn bị cho Học nhập học mùa Xuân 2022)

Thời gian tính theo giờ Việt Nam (GMT+7)

01/09/2021

Bắt đầu Nộp đơn

15/09/2020

Han chót nộp Đơn

26/11/2021

Hạn chót Thông báo kết quả Trúng tuyển

03/12/2021

Hạn chót Thí sinh xác nhận chỗ học. Hạn chót Ghi danh cho năm học.

14/12/2021

Hạn chót Xét kết quả bổ sung

01/2022

Sinh viên Nhập học

Thành tựu của Học sinh Trawise

Scholarship

Hơn 20,000,000,000

là tổng số tiền học bổng mà học sinh Trawise đạt được cho học kỳ mùa thu 2021

Engineering

100%

đỗ nhóm ngành Engineering và Tourism, Hospitality Management

Sat

100%

thí sinh ứng tuyển SAT và SAT Subject Test đều trúng tuyển

University

95%

thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học mong ước

Engineer Point

39/40

là số điểm cao nhất mà thí sinh Trawise đạt được tại nhóm ngành Engineering

Đăng ký tư vấn